15 - 16 - 17 maart 2019

 2e editie

Fausto en Stephanie

 

Elke les heeft een duidelijke structuur waarmee ze de leerlingen stap voor stap door het thema kunnen begeleiden. Ze beginnen altijd met de technische uitvoering van de beweging, leggen de rol van leider en volger uit en eindigen met de tips over muzikaliteit. Op deze manier zouden de dansers van alle niveaus in staat moeten zijn om een bepaald deel van de les mee te nemen en worden ze aangemoedigd om zelfstandig verder te werken. Ze spannen zich in om elke student en elk paar afzonderlijk te benaderen, omdat er geen magische formule is die bij iedereen past.

Een van de dingen die ze het leukst vinden aan de tango is de close embrace of innige omhelzing. Ze spelen graag met de mogelijkheden en grenzen van een dichte omhelzing en moedigen hun studenten aan hetzelfde te doen.

 

Every lesson has a specific structure that accompany the pupils step by step through the theme.They always start with the technical application of the movement,explain the role of the leader and follower and end with information on musicality.This way dancers from every level should be able to integrate what they have learned and be encouraged to continue to work independently.The teachers are making an effort to approach each student and couple individually,because there in no general formula that fits everyone.

 

One of the things most pleasant about tango is dancing in close embrace.As a student you will be encouraged to experiment with the possibilities and bounderies of dancing in close embrace

 

https://www.faustoystephanie.com/

Sven en Sonja

 

Als tweede koppel mogen wij Sven & Sonja uit Brussel verwelkomen. Ook  Sonja & Sven streven naar finesse en elegantie in hun dans. Ze zijn tango beginnen dansen in 2006. Sinds 2009 hebben zij zowel in België als daarbuiten lessen gegeven aan Tango dansers. Vanaf 2011 besloten ze om hun professionele leven volledig aan hun grote passie te wijden, namelijk Tango. Ze reizen door Europa en de Verenigde Staten, waar ze regelmatig gevraagd worden voor voorstellingen, demonstraties, workshops,…Hun duidelijke en nauwkeurige didactiek is de sleutel tot hun succesvolle workshops.

We are pleased to welcome our second couple Sven and Sonja,from Brussels.Also they strife to reach a level of finesse and elegance.

Sonja & Sven started to dance Argentinian tango in 2006.
They have been teaching since 2009 in Belgium and abroad.
In 2011 they decided to dedicate their professional lives completely to the passion of the tango. They travel in Europe as in the United States, where they are regularly asked for performances, demonstrations, workshops,… Their clear and precise didactics are the key to their successful workshops.

 

 

  

https://www.sonjaysven.be/