15 - 16 - 17 maart 2019

 2e editie
Workshop 1 - FULL/COMPLET Tango by Fausto and Stephanie - Niveau:(half)advanced

Vrijdag /Friday 15/03/2019 19u – 20u30

Thema/Theme : ‘alterations’

In de eerste workshop van Fausto en Stephanie  is het thema : ‘alterations’.  Overgaan van de ene beweging naar een andere, zelfs indien deze eerste pas halfweg is, zorgt voor aangename verrassingen bij volger en bij leider : improvisatie ten top !

In this workshop you learn to pass from one movement into another even if the first movement goes only halfway,resulting in pleasant surprises for follower and leader.A fine touch in improvisation.

Workshop 2 - FULL/COMPLET Tango by Fausto and Stephanie - Niveau:(half)advanced

Zaterdag/Saturday 16/03/2019 13u – 14u30

Thema/Theme: ‘double turns in close embrace’

In deze les gaan we dieper in op ‘double turns in close embrace’.  Door deze tot in detail te ontleden, willen we inzicht geven hoe we tot een vlotte circulaire beweging komen in de close embrace.

In this lesson we move deeper in making double turns in close embrace.By going into detail you will know how to reach a fluent circular movement within close embrace.

Workshop 3 - FULL/COMPLET Milonga by Fausto and Stephanie - Niveau:(half)advanced

Zaterdag/Saturday 16/03/2019 15u – 16u30

Thema/Theme: ‘ritme/rhythm in Milonga’

Verschillende ritmische structuren aan de hand van muzikale analyse. Deze techniek zal je de mogelijkheid geven om enkele varianten in te lassen die zeer handig zijn om niet steeds achter de muziek aan te hollen.

Different rhythmic structures through musical analysis.This technic will give you the possibility to integrate some variants which are very handy to be able to follow the rhythm without interuption.

Workshop 4 - FULL/COMPLET Milonga by Fausto and Stephanie - Niveau:(half)advanced

Zaterdag/Saturday 16/03/2019 17u – 18u30

Thema/Theme: ‘ritme/rhythm in milonga

We gaan verder op basis van workshop 3 met enkele kleine oefeningen, waarbij we verder afwerken door het toevoegen van enkele verschillende aanzetten en ook exits.

We continue on the basis of workshop 3 with some excercises where we integrate different additions and exits.

Workshop 5 - FULL/COMPLET Tango by Fausto and Stephanie - Niveau:(half))advanced

Zondag/Sunday 17/03/2019 13u30 – 15u

Thema/Theme: kruispassen/Crosspasses

Hier willen we verschillende oplossingen aan bod laten komen bij het uitvoeren van kruispassen. We dansen het heel veel en daarom is het leuk ook enkele nieuwe opties toe te voegen aan deze beweging. Dit komt niet alleen ten goede van de improvisatiemogelijkheden, maar geeft ons ook mogelijkheden om ons beter een weg te banen op een drukke dansvloer.

Here we are trying to find different solutions to carry out crosspasses.We are dancing it often and that’s why it is nice to add some new options.This gives us the opportunity to improvise and to move with more efficiency on a busy dancefloor.

Workshop 6 - FULL/COMPLET Tangowals by Fausto and Stephanie - Niveau:(half)advanced

Zondag/Sunday 17/03/2019 15u30 – 17u

Thema/Theme: ‘giro’

We starten met enkele kleine oefeningen voor de giro om nadien te tonen hoe je  verschillende ritmische patronen kunt gebruiken bij het leiden van de giro in de wals. We zullen de nodige aanpassingen van de omhelzing bespreken om de leiding duidelijk en het volgen eenvoudig te maken.

We start with a few small excercises to be able to show you how to use different rhythmic patterns in guiding the giro within the wals.We will discuss the necessary adjustments of the embrace to clarify the leadership and simplify the role of the follower.

Workshop A - Tango by Sven and Sonja - Niveau:Principiante/(half)advanced

Zaterdag/Saturdag 16/03/2019 13u30 – 15u

Thema/Theme: ‘pivot’

Sven en Sonja gaan dieper in op het geheim van de ‘pivot’, met aandacht voor het pivoteren als leider en als volger. Hoe kan je als leider een pivot zonder moeite leiden, hoe kan je als volger deze met soepelheid en sierlijkheid uitvoeren.

Sven and Sonja go deeper into the secret of the pivot for both leader and follower.How can one lead a pivot without strain,how can one follow a pivot with elegance and suppleness.

Workshop B - Tangowals by Sven and Sonja - Niveau:Principiante/(half)advanced

Zaterdag/Saturday 16/03/2019 15u30 – 17u

Thema/Theme: ‘giro & sacada’s’

Aan de basis van deze les liggen twee elementaire en zeer bruikbare moves :         ‘giro’s en sacada’s’. We starten met de bewegingen afzonderlijk, om ze uiteindelijk te kunnen combineren.

The base of this lesson show that giro and sacada’s are two elementary and usual moves.we start with the movements seperately to be able to combine them at the end.

Workshop C - Tango by Sven and Sonja - Niveau:Principiante/(half)advanced

Zondag/Sunday 17/03/2019 13u – 14u30

Thema/Theme: figuren in gekruist systeem/Figures in crossed system.

In deze les tonen we enkele figuren in gekruist systeem. Deze techniek zal je de mogelijkheid geven om enkele varianten in te lassen.

In this lesson we show some figures in crossed system.This technic will give you the possibility to integrate some variants.

Workshop D - Milonga by Sven and Sonja - Niveau:Principiante/(half)advanced

Zondag/Sunday 17/03/2019 15u – 16u30

Thema/Theme: kruispas/Crosspass

Aan de hand van enkele oefeningen voor de kruispas komen we tot verschillende ritmische patronen die je kunt gebruiken bij het leiden in milonga.

By using the crosspass we come to different rhythmic patterns that will enable us to lead and follow the milonga.